برچسب های نوشته ها : قائم محمدی،مشاور خانواده،شوخی های که سم زندگی هستند،ابرنیوز

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ شوخی هایی که سم زندگی هستند/ سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره

نکاتی کوتاه برای زندگی بهتر/ شوخی هایی که سم زندگی هستند/ سید محمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره
ابرنیوز:” شوخی هایی که سم زندگی هستند " و چند نکته کوتاه دیگر عنوان مطلبی است که با اقتباس و جمع بندی سیدمحمدرضا قائم محمدی کارشناس ارشد مشاوره و از همراهان سایت خبری ابرنیوز منتشر می شود. ﺷﺐ ﺩﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺁیید؛ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ""تا این وقت شب کجا بودی؟!!!"" ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ " ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﻣﯽ!!! " ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻮﺧﯽﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ؟ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺯﻥ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ: " ﺁﺭﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﯾﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﺑﯿﺎﺭﻡ!!! " ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯼ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ... ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎ ﺗﯿﺸﻪ ...
ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2019 اخبار شهرستان ابرکوه. محفوظ است.
بهینه سازی شده king2net