برچسب های نوشته ها : ابرنیوز،اخبار ابرکوه،شاعر ابرکوهی،آتشی

گفتگو/سیدمحمدآتشی شاعر ابرکوهی(۲۵ نظر)

گفتگو/سیدمحمدآتشی شاعر ابرکوهی(۲۵ نظر)
ابرنیوز:سیدمحمدآتشی شاعرابرکوهی درگفتگوبانشریه "روشنا"به نکاتی اشاره کرده است که برای خوانندگان ابرنیوز بیفایده نیست.از این شاعر تاکنون شاهد چاپ چندین کتاب بوده ایم و چند کتاب نیز در دست نشر دارد.  متن کامل گفتگوی این شاعر رادراین مجال در سایت خبری ابرکوه می خوانید. **شناسنامه ی ادبی سیدمحمدآتشی به ماچه می گوید؟ *من ازنوجوانی به سرودن شعرپرداختم وهمکاری ام را بانشریات ادبی شروع کردم ودرهمان زمان بانویسندگان مطرحی چون آذریزدی مکاتبه داشتم.بعدازتحصیلات دانشگاهی فعالیت های ادبی من بیشترشد.درسال هفتادوسه اولین نشریه ادبی شهرم راباعنوان "روزنه"چاپ کردم.درسال هفتادوهشت اولین کتاب من باعنوان "کاشی های ساده"به چاپ رسید تاکنون شش کتاب منتشرکردم وسه کتاب هم دردست چاپ دارم.درنوجوانی کنارخیابان کتاب میفروختم.چندسال بعد به روزنامه فروشی روی آوردم .هردوی اینهادرکار ادبی من ...
ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2019 اخبار شهرستان ابرکوه. محفوظ است.
بهینه سازی شده king2net