- اخبار شهرستان ابرکوه - http://abarnews.ir -

نوجوانان فوتبالیست ابرکوه در دهه 60/ارسالی:علی آقا عادل

ابرنیوز:عکسی را که ملاحظه می کنید از طرف معلم ورزش پیشکسوت شهرستان ابرکوه علی آقا عادل به سایت خبری ابرکوه ارسال شده است که خود مربیگری این تیم ها را برعهده داشته اند. این عکس مربوط به سال 1362  و مسابقه مدرسه راهنمایی امام خمینی  و  شهید بهشتی است.

ع