تجدید آگهی مزایده عمومی شهرداری ابرکوه/ مزایده قطعه زمین آموزشی واقع در شهرک گلستان

تجدید آگهی مزایده عمومی شهرداری ابرکوه/ مزایده قطعه زمین آموزشی واقع در شهرک گلستان

ابرنیوز:آگهی تجدید مزایده عمومی شهرداری ابرکوه با موضوع” مزایده قطعه زمین آموزشی واقع در شهرک گلستان” را می خوانید.

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره ۶۱۹ مورخ ۹۵/۹/۲۲ شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد قطعه زمینی با مشخصات و شرایط ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۲/۲۱ به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

مشخصات/ موقعیت نوع كاربري مساحت

(مترمربع)

مبلغ پايه به ازاء هر مترمربع مبلغ سپرده شركت در مزايده (ریال)
قطعه زمین آموزشی واقع در شهرک گلستان آموزشی ۶/۱۰۹۸ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰

– طرح و نقشه زمین  فوق جهت مراجعه و بازدید متقاضیان در واحد حقوقي و املاك شهرداری موجود می باشد.
– کلیه هزینه هاي نقل و انتقال و مراحل اخذ سند پس از اتمام عمليات ساختماني تماماً به عهده خریدار می باشد.
– متقاضيان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره ۳۹۵۰۰۲۵ نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.
– متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مزايده در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پس از تكميل، اسناد را داخل پاكت سر بسته قرار داده و به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند. ( قید عبارت “مزايده قطعه زمين آموزشی شهرک گلستان” برروی پاکت تحویلی الزامی می باشد.)
– کلیه پاکت ها روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲۲ ساعت ۸ با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مزايده اعلام       می¬گردد.
– چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
– سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.
– سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزايده و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد می گردد.
– شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
– به پیشنهادهای فاقد امضاء، فاقد سپرده، مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
– وجه زمین بایستی به صورت نقد و یا اقساط به صورت حداقل ۳۰ درصد نقد و مابقی حداکثر تا پایان خردادماه سال ۹۶ در سه قسط توسط برنده مزایده به حساب شهرداری واریز گردد.

مطالب پیشنهادی :

درباره نویسنده

3637 مطلب نوشته است .

دیدگاه شما

تمام حقوق این سایت برای © 2020 اخبار شهرستان ابرکوه. محفوظ است.
بهینه سازی شده king2net