- اخبار شهرستان ابرکوه - http://abarnews.ir -

عکس های ماندگار از محرم در ابرکوه(بخش چهارم)/ارسالی:سیدمحمدرضا قائم محمدی

ابرنیوز:بخش چهارم  عکس های ماندگار از محرم در ابرکوه که توسط سیدمحمدرضا قائم محمدی از همراهان سایت خبری ابرکوه ارسال شده است را می بینید.برای مشاهده بخش های دیگر از این گزارش تصویری اینجا [1] را کلیک کنید.

img-20160921-wa0054img-20160921-wa0065 img-20160921-wa0055 img-20160921-wa0056 img-20160921-wa0057 img-20160921-wa0058 img-20160921-wa0059 img-20160921-wa0062 img-20160921-wa0063 img-20160921-wa0064

عکس های ماندگار از محرم در ابرکوه(بخش اول) [2]

عکس های ماندگار از محرم در ابرکوه(بخش دوم ) [3]

عکس های ماندگار از محرم در ابرکوه(بخش سوم ) [4]