- اخبار شهرستان ابرکوه - http://abarnews.ir -

در ابرکوه/کوچه ای به نام “دروازه میدان”نامگذاری شد(۱نظر)

ابرنیوز:یکی از کوچه های های ابرکوه به نام “دروازه میدان” نامگذاری شد.

در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ابرکوه و با حضور اکثر اعضا، کوچه ۱۹ خیابان شهید باهنر تا انتها بنام دروازه میدان نامگذاری شد و کوچه های فرعی آن هم به صورت اعداد زوج و فرد عنوان خواهد شد.
رضا ربانی، عضور شورای اسلامی شهر ابرکوه در این جلسه اظهار داشت: نامگذاری معابر و خیابانهای شهری که در واقع حکم شناسنامه یک شهر توصیف نمود واهمیت آن را از نظر کارشناسان مسائل شهری در مدیریت شهری مهم دانست .
وی افزود: شاید اسامی و نام های که برای کوچه ها و خیابانها انتخاب می شوند ممکن است موضوعی شکلی و ظاهری بنظر برسند اما باید توجه داشت که معمولا نامها و اسامی ناشی از فرهنگ و آداب و رسوم و مسائل اعتقادی هر جامعه ای است و از نوع اسامی و معنی آنها می توان پی به فرهنگ و اعتقاد جوامع برد نامها می توانند به نوعی تبلیغ و ترویج فرهنگ خاصی هم باشند ، تبلیغ مستمر و دائمی که هر بار فرد نام و اسمی را بشنود آن مفاهیم و ارزشها به ذهنش خطور کرده و آن را تقویت و استحکام میبخشد.