- اخبار شهرستان ابرکوه - http://abarnews.ir -

محرم ابرکوه( شهر مهردشت) از دریچه دوربین(۶)/عکس:رضا عباسی

ابرنیوز:عکس های ارسالی یکی از همراهان سایت خبری ابرکوه با عنوان محرم ابرکوه از دریچه دوربین [1] از عزاداری در شهر مهردشت بخش بهمن ابرکوه را مشاهده می کنید.

۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۷ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶