- اخبار شهرستان ابرکوه - http://abarnews.ir -

عکس/حضور شهید محمد علی الله دادی در ابرکوه(3نظر)

ابرنیوز:روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه عکس هایی از حضور شهید الله دادی در نمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه را برای ابرنیوز ارسال کرده است که  تعدادی از آن ها را می بینید.

1350042577313500425774 135004266248