- اخبار شهرستان ابرکوه - http://abarnews.ir -

تصاویری خاطره انگیز از زورخانه ابرکوه/گردآوری حسین دارایی(۱)(۴نظر)

ابرنیوز:با عکس های ارسالی مسئول روابط عمومی زورخانه پوریای ولی ابرکوه مروری خاطره انگیر با بخشی از ورزش ابرکوه خواهیم داشت.